صفحه اصلی

کارآفرین الکترونیک خارجی

  1. همه

آموزشی

ويژگي هاي سازمان هاي الكترونيكي

مقدمه هر اندازه كه فناورى روز به افق هاى جديدى دست مى يابد، دگرديسى جديدى در فرايند شكل گيرى سازمان ها و نهاد هاى س...

بررسی مفاهیم اساسی در کارآفرینی دیجیتالی

عصر ديجيتال ، عصري است سرشار از بحران و آشوب . گویی دستاورد های بشر سریعتر ازخود اوحرکت می کنند و انسان حتی برای هم...

کارآفرین الکترونیک خارجی

امید کردستانی مدیر سایت گوگل

معاون بازرگانی گوگل را نباید در رشد این سایت فراموش کرد. کردستانی پایه گذار سیستم ad words گوگل می باشد که نقش...

آموزشی

ويژگي هاي سازمان هاي الكترونيكي

مقدمه هر اندازه كه فناورى روز به افق هاى جديدى دست مى يابد، دگرديسى جديدى در فرايند شكل گيرى سازمان ها و نهاد هاى سنتى در حوزه هاى مختلف ايجاد مى شود. سازمان هاى الكترونيكى، يكى از...