بررسی مفاهیم اساسی در کارآفرینی دیجیتالی

024

عصر ديجيتال ، عصري است سرشار از بحران و آشوب . گویی دستاورد های بشر سریعتر ازخود اوحرکت می کنند و انسان حتی برای همگام شدن با آفریده های خویش و درک تاثیراتی که این دست آوردها بر نظام های اجتماعی و حیطه های مختلف زندگی بشر گذاشته است ، با فضایی جدید و ناشناخته روبرو است .
اما انسان خردمند در یافته است که در نقطه ی تغییر تاریخ ایستاده و برای زندگی در عصر جدید ناگزیر به جهشی بلند است . جهشی که پیش از هر چیز پارادیم و نوع نگاه او به دنیا و زندگی را متحول میکند .
این انقلاب شگفت انگیز ، اگر چه همچون دیگر انقلاب هایی که در طول زندگی بشر منجر به تغییر “عصر ” شده است به همراه خود تغییراتی را به زندگی بشر تحمیل می کند ، اما بدون شک ، نقش هیچ یک از انقلابهای طول تاریخ زندگی بشر به قدرت و سرعت انقلاب دیجیتال و تبدیل جامعه بشری به جامعه اطلاعاتی نبوده است …

 

انقلاب درفرهنگ معين، تبديل ازحالي به حال ديگر و ازصورتي به صورت ديگر و دگرگون شدن تعريف شده است.

انقلاب ديجيتال، درهمين معنا،يعني دگرگوني و تغيير از حالي به حال ديگر كه عامل آن تكنولوژي هاي ديجيتال است.

 

بنابراین ،ميتوان گفت انقلاب ديجيتال موجب  پديد آمدن عصر ديجيتال شده، كه عصر ي است كه در آن تكنولوژي هاي ديجيتال (ارتباطات و اطلاعات ديجيتالي شده)به سرعت به همه عرصه هاي زندگي انسان نفوذ كرده و قاعده با زيرا در همه عرصه ها ازجمله فعاليتهایي مانند: اقتصاد،تجارت ،آموزش و يادگيري، سرگرمی، معاشرت، ارتباطات، كار، فراغت، جنگ، هنر و … تغييردادهاند.

 

دامنه ی حکومت قواعد دیجیتال سایه خود را برسر علوم مختلف افکنده است :

الکترونیک ، کامپیوتر ،روباتیک،مخابرات ،ارتباطات ،سایبرنتیک ،هوش مصنوعی ،واقعیت مجازی اطلاعات ،علوم شناختی ،زبان شناسی ، عصب شناسی ، روان شناسی ،اعصاب ،ژنتیکو…….

 

تکنولوژی دیجیتال در عین ایجاد نوعی همگرایی بین حجم عظیمی از اطلاعات علوم مختلف ، به شکلی غیر قابل انکار به حیطه ی زندگی شخصی افراد نیز وارد شده است تا آنجا امروزه بخش مهمی از امکانات اولیه زندگی و شخصی و کاری شهروندان از تکنولوژی دیجیتال تفکیک ناپذیر به نظر می رسند .

 

واقعیت این است که این انقلاب در زندگی بشر رخ داده است و انسان قرن بیست و یک ، بی آنکه حق انتخاب دیگری داشته باشد ، در جامعه اطلاعاتی ادامه ی حیات می دهد

 

اگر پا گذاشتن به دنیای دیجیتال را جزئی لاینفک از زندگی انسان عصر اطلاعات بدانیم ، کار به عنوان یکی از اصلی ترین خصلت های انسانی شکل تازه ای خواهد گرفت .

 

کار کردن در فضای دیجیتال به اندازه ی سایر جنبه های زندگی در عصر دیجیتال . ناشناخته می باشد ، همانگونه که تفریحات ، روابط انسانی ، کسب دانش وصدها مورد دیگر . روند تغییر روال زندگی انسان ها از دنیای سنتی به دنیای مدرن که بزرگترین شاخص آن بحث دیجیتالی است شاهد تغییرات بنیادین می باشد . یقینا موضوع “کار ” ، از این روند مستثنی نخواهد بود .

 

بازار کار به طور معمول دو معنای جغرافیا و جامعه ی مخاطبین را در درون خود همراه دارد . در دنیای دیجیتال مفهوم بازار به طرزی شگفت انگیز گسترش یافته است. مرز های جغرافیایی به معنای واقعی ارزش خود را ازدست می یابند و مخاطبین در سطح کلیه استفاده کنندگان اینترنت قابلیت گسترش دارند !

 

این تغییر یعنی مواجه با یک دنیای جدید ،دنیایی که روبرو شدن با آن احتیاج به پارادیمی جدید ، دانش ، ابزارها و مهارت های جدید خواهد داشت و بدون مسلح شدن به آنها نمی توان در این دنیای پر قدرت و رقابتی قدم بر گذاشت و طی مسیر نمود .

 

تعاریف کار:  در حوزه کار چندین واژه به صورت مترادف به کار برده می شود ، .هر کدام از این واژه ها محملی برای مفاهیمی بوده اند ،. شاید امروز ، ما همه آنها را به یک معنی به کار می بریم ، اما واقعیت آن است که با ظرافت خاصی ، این کلمات دارای معنی  خاص خود می باشند ، در نمای زیر به شکلی کلی به به این معانی اشاره شده است :

 

دیجیتال : تعریف ساده ، برای دییجتال عبارتست از هر گونه ابزاری که با طراحی صفر و یک ( binary) ، ساخته شده باشد را دیجیتال گویند . در ابزارهای دیجیتالی ، هر عدد یا حرفی با ترکیب هشت صفر یا یک ساخته می شود که به آن یک بایت گفته می شود .

 

اگر روند رسیدن به مفهوم “کار ” ،را اینگونه که ذکر شد بپذیریم پس می توان این جمع بندی را داشت که منظور از کار در این زمان و برای انسان قرن بیست و یکم  و عبارت خواهد بود از اینکه :

 

کار فعالیتی است مداوم که بخشی از زمان زندگی انسان را اشغال می کند و بر پایه دانش و تجربه استوار می گردد و با خصلت هایی همچون اراده و نو آوری ، رشد و توسعه انسان را سبب می گردد و همراه با ارزش مادی برای او خواهد بود .

 

کار آفرینی : آفرینش و یا ایجاد به معنی بنا نهادن مفهومی خاص می باشد . اگر این مفهوم درمورد کار به کار برده می شود می بایست به عناصر تشکیل دهنده تعریف کار ( تعریف فوق ) نیز توجه داشت . اما این همه ملزومات کار آفرینی به حساب نخواهد آمد ، چرا که هر کاری   می بایست توسط یک فاعل به انجام برسد و از سویی دیگر بستر لازم و خاص خود را می طلبد.

 

در عصر ما ، فاعل ، انسان عصر حاضر و شهروند جامعه اطلاعاتی است  و بستر این کار ، دنیای دیجیتال خواهد بود . بنابراین اطلاق مفهوم کار آفرینی دیجتیال کاملا طبیعی به نظر می رسد .

 

 

چند شاخص و صفت بارز مربوط به عصر دیجیتال عبارتند از:

جغرافیای دیجیتال : جغرافیای ترسیمی عصر دیجیتال ، جغرافیایی جهانی است . شاید یکی از ویژگی های عجیب و منحصر به فرد همین گستره وسیع و بی حد و حصری است که در فضای دیجیتال شاهد هستیم .

 

بشر از ابتدای خلقت تا کنون در هیچ زمانی به چنین عرصه ای پا نگذاشته بود . عرصه ای که بتواند مخاطبین خود را در گسترده ای به وسعت جهان مشاهد کنید .

 

سرعت : در همه جنبه ها شاهد سرعتی عجیب و مثال زدنی هستیم . سرعت رشد پیشرفت ، جابجایی اطلاعات ، ارتباطات و همچنین سرعت تاثیر فرامین و همچنین دگرگونی ها بر بستر دیجیتال فوق العاده است .

 

ظرفیت : ظرفیت این بستر هماهنگ با رشد و توسعه آن ، امکان هر کاری را برای مخاطبین آن فراهم نموده است.

 

دانش محوری : ویژگی بزرگ و با اهمیت برای دنیای دیجیتال تکیه بر دانش و علوم می باشد .

 

کمک به همگرایی : جهان ، انسانها و تمامی ساخته های وابسته به انسان امروز به قدری گسترش پیدا کرده است که فکر نزدیک کردن انسان های تمام کره ی زمین  را به سادگی از  رویا در آمده است  . آنچه کمک میکند تا یک انسان در دورترین قاره،با انسان دیگر بتواند به راحتی ارتباط برقرار نماید ، امروز از طریق بستر دیجیتال و به سادگی فراهم شده است .

 

توسعه علوم و دانش بشری : ایجاد ارتباط میان نسل های گوناگون و جوامع علمی در سرتاسر جهان که خود  سبب توسعه در تمامی علوم گردیده است بر بستر عصر دیجیتال صورت می پذیرد .

به گونه ای که فاصله معلومات و دانسته های علمی میان نسل های کنونی و قبلی به واسطه ی بهره مندی از تکنولوژی های مبتنی بر دیجیتال کاهش پیدا کرده است . برخی از اندیشمندان عصر دیجیتال را عصر انفجار اطلاعات می دانند و حجم اطلاعاتی که بشر در اختیار دارد را حتی از دایره تصور و تخیل هم بیشتر می دانند .

 

 

کسب و کار دییجتالی ، ظرفیت ها و تاثیرات :

یکی از ویژگی های اصلی دنیای دیجیتال ، چند بعدی بودن آنست .یکی از ابعاد آن بعد کسب و کار و جنبه اقتصادی آن است . درسالهای اخیر که این زمینه در زندگی انسان باز شده است ، بهره مندی های کاری و اشتغال زایی آن و همچنین در آمدهای اقتصادی و مالی سرشاری را به همراه مزایای معنوی ،برای افراد جامعه اطلاعاتی به همراه داشته است .

 

در اینجا به برخی از ابعاد کاری و اقتصادی کسب و کار دییجتال اشاره ی کوتاهی خواهد شد ، اما آنچه بسیار مهم و ضروری است توجه به این نکته است که برای هر فعال ، شاغل و فرد جامعه اطلاعاتی امر ضروری و غیر قابل چشم پوشی وجود دارد و آن مطالعه و آشنایی با علوم مربوط به کسب و کار الکترونیک است . هر جامعه ای ، جهان بینی ، نظریات ، قوانین و راهکارهای مخصوص به خود دارد . بدیهی است که دنیای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیست .  مفاهیم مورد نظر در قالب سر فصل کسب و کار الکترونیک در دنیای دیجیتال مطرح می باشد . آشنایی و آگاهی از مفاهیم کسب و کار الکترونیک برای تمامی افراد جامعه اطلاعاتی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است . عرصه های گوناگون، امروز تحت تاثیر کسب و کار الکترونیک قرار گرفته اند .چند مورد از این  حوزه های مطرح ،عبارتنداز :

 

 • بانکداری و اقتصاد دیجیتال
 • آموزش
 • دولت و انواع خدمات مرتبط با آن
 • بهداست و سلامت
 • انرژی
 • بیمه
 • بورس
 • تولید
 • زنجیره ی سفارش و تحویل کالا
 • انواع خدمات
 • مدیریت ارتباط با مشتریان
 • سرمایه گذاری
 • رسانه ها
 • خرده فروشی و….

 

در اینجا لازم است اشاره شود که مهمترین بستر دنیای دیجیتال ، فضای مجازی یا شبکه گسترده ی اینترنت است . وابستگی دنیای دیجیتال و شهروندان جامعه اطلاعاتی به اینترنت به قدری جدی است که در برخی موارد دنیای دیجیتال با اینترنت یکی فرض شده است .

 

سرعت نفوذ اینترنت در سالهای اخیر رو به افزایش بوده است.طبق آخرین آمار منتشره شده از سوی ITU ، اینترنت با ضریب نفوذ 16.64 در حال گسترش است و هم اکنون کل کاربران جهان به رقمی بالغ بر ۱۰۹۳۵۲۹۶۹۲رسیده است . این وضعیت در 35 کشور نخست در نفوذ اینترنت به طور متوسط به ضریب نفوذ 65.5 درصد می رسد . به عنوان مثال درکشور سوئد ضریب نفوذ اینترنت 74.9 درصد است و از جمعیت 42 میلیون نفری این کشور ، 32 میلیون نفر کاربر اینترنت هستند .

 

در مورد کشور ایران، آمارها متغییر و چندان دقیق نیست اما با وجود همه ی مشکلاتی که در بستر ICT کشور وجود دارد هم اکنون بیش از هفت میلیون نفر کاربر اینترنتی وجود دارد . با توجه به روند اشاره شده خواهیم یافت که سرعت حرکت از جامعه سنتی به سمت جامعه اطلاعاتی ، با شتاب چشم گیر ی در حال افزایش است . اما عرصه های مبتلا به دیجیتالی شدن درجامعه ، همه به یک اندازه تحت تاثیر قرار نگرفته اند . این وضعیت در مورد بخش های گوناگون متفاوت است . این تفاوت به میزان تاثیر حوزه دیجیتال بر عملکرد هر یک از عرصه ها به وجود آمده است .

 

مطابق آمار سایت گارتنر نرخ بازگشت سرمایه در بخش های مختلف به شکل زیر است:

 

 • امور كشاورزي                          12-4                             (Agriculture)

 

 • امور صنعتي                                  20-10                            (Industry)

 

 • فنّاوري پيشرفته                                 40                      (High technology)

 

 •  امور نظامي                                     50                              (Military)

 

 • امور سياسي                                    100                             ) (Politic

 

 • مواد مخدر                                      300                               (Drug)

 

 • تحقيق و توسعه                               3000        (Research & development)

 

 

بدون شک اولین نتیجه ی قابل درک از این تحقیق ، نقش شگفت انگیز دانش در خلق ارزش است . در نگاهی دیگر به آمار می توان مشاهده نمود که : در اوايل‌ قرن‌ بيستم، 85 درصد از نيروي كار آمريكا در بخش كشاورزي مشغول‌ بودند و اين‌ رقم ‌در حال‌ حاضر به‌ كمتر از 3 درصد رسيده، در حالي‌كه‌ هنوز آمريكا‌‌، بزرگترين ‌توليدكننده محصولات كشاورزي است! و این بازهم چیزی نیست مگر تاثیر به کار گیری هوشمندانه ی تکنولوژی های نوین

طبق پیش بینی ها در سه حوزه ی اصلی کاری ، برآورد اشتغال نیروی انسانی کشورهای توسعه یافته در سال 2045  به شکل زیر خواهد بود  :

کشاورزی     3 درصد

صنعت         4 درصد

خدمات       93 درصد

این روند نشان دهنده این مهم است که جامعه اطلاعاتی و نیروی کار آن به سمت حوزه خدمات، توجه خاص نشان خواهد داد. از طرفی دیگر ظرفیت های دنیای دیجیتال در عرصه خدمات بی نظیر است . این توانمندی در برخی فعالیت ها ی خدماتی تا 100 درصد پوشش از سوی دنیای دیجیتال پیش رفته است . به عنوان مثال فروشگاه های اینترنتی تا مرز 100 درصد دیجیتالی عمل میکنند .

مکانیزم فروش ، جذب مشتری ، ارسال و ….همه بر بستر اینترنت صورت می پذیرد . دامنه ی این پوشش در مورد محصولاتی که ماهیت دیجیتال دارند ، همچون کتاب الکترونیک حتی شامل تحویل محصول در دنیای دیجیتال هم می شود .

 

بدون شک در برخی فعالیت های دیگر ارائه بخشی از کار یا خدمات در دنیای غیر دیجیتال و به شکل مکمل ضروری بوده و تشخیص کارشناسانه ی نوع حضور در دنیای دیجیتال و لحاظ کردن مقتضیات مختلف زمانی و حرفه ای حیایتی می باشد .

 

به هر شکل می توان ،  مطمئن بود که یکی از برنامه های استراتژیک جوامع اطلاعاتی به سمت ارائه خدمات بر بستر دیجیتال می باشد ، .چراکه این مساله، تنها راه حل بسیاری از مشکلات جوامع امروز بشر ی است .

 

تاثیری که  ITدر مدیریت شهری ، آموزش ، فرهنگ و تفریحات و سرگرمی ، دنیای کسب و کار  و…در جوامع پیشرفته کنونی گذاشته است غیر قابل تردید و چشم پوشی است .

 

اقتصاد دیجیتالی : هر کسب و کار و فعالیت در آمد زایی به دنبال خود تاثیرات و مفاهیم اقتصادی را نیز به همراه دارد . دراین میان دنیای دیجیتالی و عرصه های گوناگونش به دلیل تاثیرات مادی و معنوی ، مفاهیم اقتصادی خاص خود را به همراه داشته اند

 

تحول بزرگی که انقلاب دیجیتال در مفاهیم مالی و اقتصادی به وجود آورده است موجب شده است نه تنها در انواع در آمد زایی بلکه در روش ها و شکل های مختلف کسب و پرداخت پول نیز تغییرات مهمی رخ دهد . آشنایی کلی با مفاهیم این اقتصاد نوین برای کسانی که می خواهند کار آفرینی را در دنیای دیجیتال تجربه کنند ضروری است .پرداختن به مقوله ی اقتصاد دیجیتال به عنوان یک تخصص و مبحث گسترده مجال دیگری را می طلبد اما در اینجا اشاراتی به برخی از نکات کلیدی آن اشاره خواهیم کرد .

 

ديجيتالي شدن اقتصاد از دو بعد مورد توجه قرار میگیرد :

توليدكالاهاي ديجيتالي

توليدكالاي غير ديجيتالي) بااستفاده ازفرايندها و ابزار ديجيتالي.)

 

شتاب دیجیتالی شدن اقتصاد در کشور های توسعه یافته در چند سال اخیر شگفت انگیز بوده است . برخی از ابعاد این تغییر که با مفاهیم اقتصاد سنتی چندان تطابقی ندارند عبارتند از :پديدهاي به نام (Deflation) که در واقع به معنای کاهش قیمت کالاهاست . قيمت كالاهاي ديجيتال سال به سال درحال كاهش است و این کاهش برروی کالاهای قیمت دیجیتال که از ابزارهای دیجیتال هم بهره می برند نیز اثر مستقیم گذاشته اند .

 

به طور مثال توليد مجموعه دايره المعارف بريتانيكاكه به مبلغ٢٢٠٠دلارعرضه ميشد باوجود داشتن قابليتهاي بيشتربه مبلغ٥٠دلاربه فروش می رسد. علاوه بر آن دیجیتالی شدن ارائه ی بسیاری از خدمات و نیز هزینه های آنها را کاهش داده و موجب می شود که قیمت ارائه آن خدمات نیز به شکل قابل توجهی کاهش یابند .

 

اقتصاد دیجیتال مرز های جغرافیایی را در واقع بی معنا کرده و نوعی اقتصاد آزاد را به شکلی در حال گسترش رواج داده است . در فضای دیجیتال شرکت های بزرگ همچون گذشته امکان تحت شعال قرار دادن شرکت های کوچک را نداشته و اطلاعات کامل و بروز به شکلی شفاف در فضای دنیای دیجیتال برای تمام علاقمندان به حوزه های مختلف در دسترس است .

 

داشتن امکان مقایسه کیفیت ها و قیمت ها به عنوان حقی ساده و طبیعی در کاربران دنیای دیجیتال رواج یافته است و اینهمه موجب شده است که فضای کسب و کار  و اقتصاد به شدت رقابتی گردد .

 

استفاده از فر آیند ها و امکانات دیجیتال و نیز نیاز مشتریان موجب شده است سازمان های تولید ی و خدماتی انعطاف بیشتری در ارائه محصول یا خدمات خود داشته باشند و این انعطاف تاثیر زیادی بر سرعت همگام شدن با فضای دنیای دیجیتال را به صاحبان کسب و کار می دهد .این انعطاف و نیز لزوم سرعت در محاسبات و نیز تصمیم بخش مهمی از اقتصاد را متحول کرده است .

 

رشد سریع و نو آوری های مختلف در تولید و ارائه خدمات به شکلی دو طرفه بر اقتصاددیجیتال اثر می گذارد سرعت اولین شرط در شکار فرصت هاست   نو آوری ها هستند که می توان اقتصاد را با شدتی شگفت انگیز تحت تاثیر قرار داده و موجب جهش های بسیار موثری در وضعیت اقتصادی یک کسب و کار شوند .

 

اقتصاد دیجیتال ، اقتصادی همیشه بیدار و منعطف برای مقابله با رقبا و اتفاقات غیر قابل پیش بینی است . فضای دیجیتال ، فضایی است سرشار از رقابت . رقابتی که حتی با وجود داشتن توجه همیشگی به عملکرد رقبا ، به وجود آمدن یک رقیب جدید ، ایجاد یک نو آوری یا تکنولوژی می تواند تاثیرات عمده ای را بر حیات کسب و کار بگذارد. بنابراین در اقتصاد دیجیتال آمادگی لازم برای مواجه با اتفاقات جدید به مراتب بیش از قبل ضروری خواهد بود .

 

شغل های جدید ی بوجود می آیند ، نیاز به بسیاری از شغل ها به کلی از بین می روند ، برخی تغییر شکل می دهند و برخی دیگر اگر نتوانند خود را دردنیای دیجیتال بازسازی کنند توسط دیگران محو خواهند شد .

مفاهیمی همچون واسطه گری کاملا شکل جدیدی خواهد گرفت و بدون اضافه کردن ارزش افزوده به کالا یا خدماتی نمی توان در عرضه ی آن سهم داشت چرا که با مسطح شدن بازار امکان دسترسی تمام کاربران به اطلاعات به سادگی میسر است .مدل های جدید در آمد زایی برای مشتریان و نیز خلق ارزش هایی جدید و نوین ، تعاریف جدیدی را به دنیای اقتصاد اضافه خواهد کرد .

 

تبدیل “دانش ” به سرمایه ی اصلی کسب و کار ضرایب و وزن مواردی که موجب ارزش گذاری می شدند ، نیز در اقتصاد دیجیتال معنایی متفاوت از گذشته خواهند داشت .

 

موفقیت در کار آفرینی دیجیتالی باید ها ، راهکارها ، اصول :

عناصر تشکیل دهنده ی کار آفرینی عبارتند از :  کار آفرین – انجام دهنده و فعال حوزه کار بستر انجام کار عناصر ذکر شده را بازیگران اصلی عرصه کار آفرینی می نامند و جمعبندی بر روی این عناصر متمرکز گردیده و بر همین اساس راه ها و اصول مطرح در جهت موفقیت در کار آفرینی و به خصوص کار آفرین در عرصه دیجیتال بیان می گردد .

 

پیش از هر چیز به نکات اساسی در حوزه کار و اشتغال زایی در عصر حاضر و همچنین اوضاع کار در ایران و نسبت آن باهمین بحث دردنیا و کشورهای توسعه یافته پرداخته می شود . بررسی کارشناسی آمار ها نشان می دهد که در حالی که يك معضل اساسي كشورهاي در حال توسعه ازجمله ايران بيكاري است، كشورهاي پيشرفته بطور فزاينده‌ا‌ي نيروي كار فني از ساير كشورها جذب مي‌كنند!

 

این ناهمگونی ظاهری به دلیل کم توجهی کشورهای در حال توسعه به تغییر ماهیت کار در جامعه اطلاعاتی است .  شناخت دنیای دیجیتال و عصر جدیدی که بشر وارد آن شده است موجب شده است کشورهای پیشرفته بازارهای بکر کاری را کشف کنند که هنوز کشورهای توسعه یافته خود را برای حضور در آن آماده نکرده اند .

 

معضل بیکاری در تمام کشورهای دنیا ، هرگز شامل متخصصان و کسانی که دارای مهارت های کافی و قدرت تشخیص نیازهای جامعه اطلاعاتی را دارند نمی شود .

 

توسعه تکنولوژی و گسترش دنیای دیجیتال در ابعاد مختلف ، ماهیت و فضای بسیاری از کارها را تغییر داده است و بی توجهی به این موضوع موجب می شود که جویندگان کار و یا حتی کار آفرینان دچار مشکلات جدی شوند .اگرچه تکنولوزی تعدادی از مشاغل را به کلی حذف می کند اما چشمان تیزبین کار آفرین آفرینش فرصت های جدید را در این میان خواهند دید .

 

اگر مشاغل را به صورت يك درخت فرض كنيم كه از دو شاخه اصلي مشاغل بدني و مشاغل فكري و زيرشاخه‌هاي مختلف تشكيل شده باشد ، تخصص‌هاي مختلف در برگ‌هاي آن قرار مي‌گيرند. بررسي تاريخي درخت مشاغل نشان مي‌دهد كه هريك از تخصص‌ها يا حتي گروه‌هاي شغلي براي خود دوره عمري مشخصي دارند. اين مشاغل توسط مشاغل ديگر حذف و يا جايگزين مي‌شوند.

 

آهنگ تغيير و تحول در مشاغل متناسب با آهنگ توسعة تكنولوژي است. تكنولوژي‌هاي جديد بر ساختار جوامع و فرهنگ‌ها تأثير گذاشته و نوع و ماهيت مشاغل در جامعه را تغييروتحول مي‌دهند. بنابراين بنظر مي‌رسد برخي از مشاغل ناپايدار بوده و پس از مدتي دورة عمرشان به‌ سر مي‌رسد.

 

ناپايداري يكي از ويژگي‌هاي اساسي مشاغل جديد محسوب مي‌شود. مشاغل در آينده جنبه‌هاي فكري بيشتري پيدا مي‌كنند. مشاغل بدني بتدريج كاهش مي‌يابند و ارزش خود را ازدست مي‌دهند. بنابر اين آموزش و ارتقاي معلومات از ملزومات شغلي افراد محسوب مي‌شود. در عصر اطلاعات مشاغل کوچک ، بسرعت رشد مي‌كنند. اين مشاغل به صور گوناگون و متنوع پديد مي‌يابند. مشاغل كوچك به مشاغلي با نيروي كار كمتر از 10 نفر گفته مي‌شود و فرصت های بسیارزیادی در دنیای دیجیتال برای پدید آمدن این مشاغل وجود دارند .

 

بر این اساس باید ها و اصول لازم در مورد موفقیت کار آفرینی دیجیتالی ، را بر پایه نظریه پیتر دراکر می توان به سه دسته کلی تقسیم بندی نمود:

مهارت های کسب و کار

مهارت های دانش محور

مهارت های کار آفرینانه

این سر فصل ها هر یک دارای بخش هایی هستند که همگی در قالب 7 اصل مهم در موفقیت کار آفرینی مطرح می شوند .

مهارت های کسب و کار:

 • همگام بودن با تغییرات جهانی
 • کسب و کار گرا بودن
 • بازار گرا بودن

 

مهارت های دانش محور :

4  .مدیریت استراتژیک

5 .دانایی ، مدیریت دانش

 

مهارت کار آفرینانه :

6  . نو آوری

7 .  رشد و توسعه

 

بنابر این بر هر فعال در حوزه کار آفرینی دیجیتالی فرض است که این هفت اصل را به عنوان ملزومات اجتناب ناپذیر در جهت موفقیت در این عرصه مد نظر قرار دهد . تغییرات جهانی در عرصه دیجیتال بسیار گسترده و سریع است . از آنجایی که حضور در عرصه دیجیتال یعنی حضور در عرصه های جهانی، لذا عدم توجه به تغییرات جهانی به معنی خروج از این عرصه است .

از سویی دیگر توجه به قواعد و قوانین کسب و کار امری مهم است . مصلح نمودن به ابزارها و قوانین کسب و کار ، امکان حضور، رشد و موفقیت را برای فعالین این عرصه امکان پذیر نخواهد کرد . کسب و کارگرا بودن یعنی تن داد به این قوانین و توجه و همراه شدن با فرهنگ اقتصادی عصر اطلاعات و دنیای دیجیتال .

 

سرعت ، نزدیکی ملت ها و بدون مرز بودن جوامع و صنایع وابسته به آنها و همچنین توانمندی های نیروها ی کار آنها همگی به معنی یک واقعیت انکار ناپذیر است و آن “رقابتی شدن ” شدید در عرصه کسب و کار الکترونیک است . باور این مطلب برای فعالان این حوزه امر بسیار مهمی است .

 

برای موفقیت در این عرصه رقابتی ، بازارگرایی، تفکر اصلی فعالین این عرصه باید باشد . همه چیز در این بازار وسیع ( به گستردگی جهان ) رقم می خورد .

 

رویکرد دانش محور ، در این عرصه به دلیل ذات عرصه دیجیتال که بر اساس دانش استوار است ، جز لاینفک فعالان این عرصه است . به جرات می توان گفت که یک لحظه هم نمی توان در این عرصه حضور داشت در حالی که پشتوانه علمی و برنامه ای نداشت . برنامه ریزی استراتژیک به منظور انجام حرکات استراتژیک و ایجاد مزیت در شرایط رقابتی امری روشن و اجتناب نا پذیر است . کلید موفقیت در شرایط رقابتی شدید ، تولید مزیت است .

 

این مهم در سایه نگاه استراتژیک و مدیریت بر برنامه ریزی های استراتژیک است . این روند چنانچه بر پایه رویکرد دانایی استوار باشد شرایط مناسبی را برای فعالان و انسان جامعه اطلاعاتی فراهم خواهد آورد .

 

اما همه این موارد به عنوان شرایط لازم در کنار شرایط دیگر که از آن به مهار تهای کار آفرینان نام برده می شود موفقیت را در پی خواهد داشت . مهمترین مهارت توجه جدی و داشتن روحیه نو آوری است .

 

سرعت رشد و توسعه و شرایط رقابتی حاکم بر فضای جامعه اطلاعاتی و دنیای دیجیتال به گونه ایست که تنها نو آوران هستند که امکان بقا پیدا خواهند کرد . شرایط هر گز ثابت نیست .

 

خدمت یا محصولی که امروز بهترین شرایط را دارد شاید تا چند روزیا چند هفته یا چندماه بتواند اینگونه باشد اما به یقین به زودی جایگاه خود را ازدست خواهد داد . مهارت توسعه و رشد بر پایه نو آوری ضامن حضور دائم در این عرصه است . جهت حرکت به سمت رشد و توسعه است و این جو قالب حرکت های مطرح در دنیای کنونی است و هیچ فعالیت اقتصادی نمی تواند از این حرکت خود را مستثنی کند و بتواند به بقا خود امید داشته باشد .

 

این اصول به عنوان ابزار ها ، نیازمندی ها و قواعد حضور در بازار کار آینده در جامعه اطلاعاتی است . عصر دیجیتال روز به روز سایه خود را بر ابعاد گوناگون زندگی بشری گسترش می دهد و برای افراد جامعه اطلاعاتی آینده که در حال گذار از جامعه سنتی هستند توجه به این اصول و مسلح شدن به ابزار ها و روش ها و از همه مهم تر تغییر پارادایم و جهان بینی از تفکر رایج سنتی به جهان بینی مبنتی بر عصر اطلاعات و دنیای دیجیتال ، امری جدی و گریز ناپذیر است . نباید فراموش کرد که: “دنیای دیجیتال زاییده ی عصری است که مفهوم ذره بنیادین از اتم (Atom) به بیت (Bit ) ، کوچکترین واحد اطلاعاتی ، تغییر یافته است .”

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس